Podrška MDULS-a u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta

Zahvaljujući podršci i sredstvima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na čelu sa ministrom Aleksandrom Martinovićem, Opština Šid dobila je priliku za uspostavljanje sistema jedinstvenog upravnog mesta u okviru Uslužnog centra, nastavljajući na taj način da neguje princip dobre uprave – uprave po meri svih građana.

Zahvaljujući jedinstvenom upravnom mestu, građani imaju priliku da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije, te da nakon brze i efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim organom, odnosno službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje.

Ugovor o dodeli sredstava za uspostavanje jedinstvenog upravnog mesta potpisao je danas u ime Opštine Šid zamenik predsednika Đorđe Tomić.