Podvarijanta omikron soja kovida „Eris“ izolovana u Srbiji

Nova podrijanta omikron soja kovida-19 identifikovana je u rutinskom nadzoru nad kovidom-19 na teritoriji Južnobačkog okruga.

Centar za virusologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine utvrdio je prisustvo podvarijante omikron soja koronavirusa, EG.5 (Eris).

To je, kako navodi Institut, utvrđeno analizom genoma virusa SARS-KoV-2 metodom sekvencioniranja nove generacije, iz uzorka biološkog materijala obezbeđenog 30.08.2023. godine u okviru rutinskog nadzora nad kovidom-19 na teritoriji Južnobačkog okruga.

Svetska zdravstvena organizacija je, ranije ove godine, navela da podvarijanta „Eris“ ne donosi značajniju opasnost po javno zdravlje.

Kako je istakla SZO, nema dokaza da ona izaziva teže oblike bolesti u poređenju sa drugim sojevima koji trenutno cirkulišu.

„Eris“ je prvi put registrovan u februaru ove godine.