Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obišla oštećene objekte u opštini Ruma

Dragana Milošević pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, posetila je rumsku opštinu kako bi obišla objekte koji su pogođeni elementarnim nepogodama.

Nakon što je proglašena vanredna situacija na teritoriji Opštine Ruma, sekretarka Milošević je po preporuci predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića odmah reagovala i izrazila spremnost da pomogne. Danas smo obišli oštećene kulturne i verske objekte na teritoriji naše opštine. Sa predssednicom Opštine Ruma Aleksandrom Ćirić obišla je Kulturni centar u Rumi koji je pretrpeo najveća oštećenja. Zahvaljujući brzoj intervenciji i podršci Pokrajinske vlade, očekuje se da će šteta biti sanirana u narednih 20 dana. Radovi na sanaciji su već započeti.

Sekretarka je istakla da je Ruma jedna od prioritetnih opština za pomoć, s obzirom na veličinu štete koja je nastala. 

Potom su obišle selo Stejanovci, koje je naročito pogođeno prilikom nepogoda. Slika koja je obišla celu Srbiju jeste toranj seoske crkve posvećene Svetom Nikolaju. Krst na crkvi je srušen, a toranj je pred rušenjem, jer je olujno nevreme bilo toliko jako da je izdiglo čitavu kupolu. Crkva je pretrpela veliku materijalnu štetu, a Pokrajinska vlada obećala je podršku i pomoć u sanaciji oštećenja i naglasila važnost brze reakcije kako bi se sprečila još veća šteta. Sveštenik ove crkve je izrazio zahvalnost i meštanima i svim organima i lokalne samouprave, kao i višim nivoima vlasti na pomoći.  

Zatim su posetile i Dom kulture u Stejanovcima koji je pretrpeo velika oštećenja.  Na ovom objektu srušen je deo krova i stolarija je uništena. Pokrajinski sekretarijat za kulturu će pomoći u  saniranju oštećenja nastalih prilikom nevremena. Takodje, dobili smo obećanje da će sledeće godine Dom kulture u Stejanovcima, koji je sagrađen pedesetih godina prošlog veka i neguje i čuva našu tradiciju, biti potpuno rekonstruisan.

Sekretarka Milošević je izjavila da je nezahvalno govoriti o proceni šteta. U narednih par dana Opština Ruma će dostaviti kompletne informacije o svim oštećenjima na teritoriji čitave lokalne samouoprave kako bi Pokrajinska vlada po hitnom postupku opredelila sredstva za sanaciju svih oštećenja kako privatnih, tako i javnih objekata.