Pokrajinska vlada izdvojila je 23,6 miliona dinara za sanaciju konaka manastira Mala Remeta

foto TO Opstine Irig

Pokrajinska vlada za treću fazu radova na sanaciji konaka manastira Mala Remeta na Fruškoj gori izdvojila je 23,6 miliona dinara.

Radovi će obuhvatiti sanaciju fasade i oluka konaka i kapele, kao i uređenje prilaza sa izgradnjom potpornog zida manastira. Pomenuta sredstva će biti usmerena ka Zavodu za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, s obzirom na to da se radi o nepokretnom kulturnom dobru pod zaštitom drzave

Iako kao Opština nismo zaduzeni za ove radove niti za finansiranje, zahvaljujem se Pokrajinskoj vladi i predsedniku Igoru Miroviću koji su odobrili sredstva da se nastavi obnova manastira Mala Remeta. Svaka pravoslavna svetinja, pa i na našoj teritoriji, je jednako vazna. Osim toga, verski turizam nam je veoma značajan, a manastir Mala Remeta je sve posećeniji, ne samo u pogledu verskog turizma. Otvaranjem nekoliko ugostiteljskih objekata i vinarije, sve više turista boravi u ovom kraju, a mi kao lokalna samouprava smo radili na unapređenju puteva i infrastrukture uopšte, kako bismo imali što više posetilaca, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Pokrajinska vlada je u prvoj fazi finansirala delimičnu obnovu konaka manastira Mala Remeta, a radovi su podrazumevali sanaciju kapilarne vlage presecanjem zidova, sa manjom adaptacijom prostora u prizemlju, rušenje pregradnih zidova i zamenu stolarije. U drugoj fazi izvođeni su radovi na uređenju enterijera, izradi podova, zameni elektroinstalacija, kao i konzervatorsko-restauratorski radovi.

Prvi pisani trag o manastiru Mala Remeta pojavljuje se u dokumentu iz 1546. godine, a u istorijskim izvorima kao mogući osnivač pominje se „sremski kralj“ Dragutin Nemanjić.