Poskupljuje pretplata za RTS i RTV

foto Pixabay

Pretplata za Radio televiziju Srbije i Radio televiziju Vojvodine biće skuplja za 50 dinara, odnosno, umesto 299 dinara koštaće 349 dinara, stoji u predlogu izmena zakona koji je 4. jula usvojila Vlada Srbije.

Ovo je predviđeno Predlogom zakona o izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.

„Imajući u vidu porast svih troškova poslovanja javnih medijskih servisa izazvanih makroekonomskim kretanjima i globalnoj ekonomskoj situaciji, činjenici da postojeća taksa koju građani plaćaju 299 dinara mesečno, kao i da je visina takse na nivou od 2020. godine, predlaže se da se visina poveća na 349 dinara mesečno, što je nominalno uvećanje od 50 dinara mesečno“, navodi se u obrazloženju predloga zakona.

Sredstva po osnovu takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se, kako se navodi „u funkciji obezbeđenja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika“.

U obrazloženju predloga zakona navodi se i to da je, „polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Srbiji, visokih inicijalnih troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja sa jedne strane i potrebe obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servis, sa druge strane, kao najcelishodnije predloženo rešenje da se u periodu od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2025. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, koji obezbeđuje visoki stepen naplate takse“.