Prekid u isporuci električne energije za sredu 14. jula

                    

 

Дана 14.07.2021. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:
1. Сремска Митровица ул.Гајева од бр.2-12 и од бр. 59-81

ул.Радничка од бр.18-34 и бр.7

ул.Мите Костића бр.15 и бр.83

ул. Бул.Константина Великог бр.71

08.00-10.00
2. Сремска Митровица ул. Манђелошки пут од бр. 1-35 и 2-10 и б.б. 10.00-11.30
3. Сремска Митровица ул. Деспота Бранковића бр. 19

ул. Милоша Обилића од бр. 140-160

12.30-13.30
4.      
5.      
6.      
Дана 14.07.2021. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:
1.      
2.      
3.      

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.                                                           

  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“