Prezentacija Instituta „Vinča“ u Galeriji „Lazar Vozarević“

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ u saradnji sa Galerijom „Lazar Vozarević“ organizovao je prezentaciju o analizama koje se vrše na kulturnim dobrima, kao vid saradnje nauke i kulture. Analize koje Institut sprovodi, značajno doprinose utvrđivanju starosti i autentičnosti kulturnih artefakata. Posetioci predavanju su mitrovački učenici sa svojim profesorima fizike.

Predavači, dr Maja Gajić Kvaščev i dr Velibor Andrić su govorili o raznim analizama koje koriste u radu, pružajući detaljan uvid u tehnike koje pomažu u proučavanju i očuvanju kulturnih dobara, a đaci su imali jedinstvenu priliku da se neposredno upoznaju sa načinima na koje se nauka primenjuje u oblasti kulture.

„Materijali koje je koristio Lazar Vozarević su zaista intrigantni. Restaurator su kroz istraživanje došli do saznanja na svoj sopstveni način. Naša praksa je da ono što radimo prezentujemo široj javnosti, prvenstveno učenicima i studentima. Mi ovo zovemo „Otvoreni Atelje.“ rekla je dr Maja Gajić Kvaščev.

Saradnja sa Galerijom „Lazar Vozarević“ otvorila je nova vrata za istraživanja i analize dela Lazara Vozarevića. Kroz ove analize, mogli su se otkriti novi aspekti Vozarevićevih radova, kao i tehnike i materijali koje je koristio.

Dr Velibor Andrić s Instituta kaže da će ovde biti prikazana praksa prirodnih nauka: „Naš najznačajniji uspeh je analiza ikonostasa u manastiru Krušedol. Uradili smo veliki broj analiza slika naših umetnika, a jedan od njih je i Lazar Vozarević. Pratili smo savremene trendove, razvili smo mobilnu opremu, koja pomaže da dela istražujemo na terenu“. 

„Današnja radionica je početak saradnje, mi želimo nova iskustva koja ćemo zabeležiti i objaviti sledeće godine. Povezanost nauke i kulture se najbolje oslikava u Lazarevom citatu: „Danas se umetnost sve više približava jednoj većoj istini, istini nauke, izražava sredstvima likovne umetnosti a kao nauka rešava“, zaključuje direktorica Galerije Marija Vuruna.