Prikaz maturskog koncerta Marije Jovanović

Razmatrajući načine egizistiranja jednog muzičkog dela, 08. juna 2021. godine, u sali Galerije „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici, maturantkinja Muzičke škole „Petar Krančević“ Marija Jovanović udahnula je život delima najreprezentativnijih muzičkih stvaralaca, čime je potvrdila činjenicu da muzika ne nastaje samo u partituri, „mašti“ kompozitora, već i u samom izvođaču.

Mitrovačka publika imala je jedinstvenu priliku da čuje autentičnu interpretaciju tako mlade a toliko talentovane, vredne i smele pijanistkinje, zahvaljujući kojoj se grad Sremska Mitrovica poznaje širom sveta, u prilog čemu govori pregršt osvojenih domaćih i inostranih nagrada ove mlade umetnice u klasi renomirane profesorke, pijanistkinje Margarite Vujović.

Maturski koncert Marije Jovanović predstavljen je kao svojevrsni performans u kojem umetnost ima glavnu reč. Kroz muzičke zvuke prikazana je umetnost kao neizostavni deo života maturantkinje, potvrđujući ideju da je muzika neosporna estetska autonomna vrednost. Scenski nastup ovog koncerta uz vino, muzičku enciklopediju i partiture sa salonskim internacionalnim repertoarom, evocira uspomene na okupljanje u muzičkim salonima 19. veka, kada je klavirsko muziciranje bilo simbol društvenog statusa.

Naratori Dimitrije Štimac i Valentina Mališević učinili su da svako delo na repertoaru ovog koncerta dobije svojevrsno tumačenje, bilo u kontekstu života i dela same pijanistkinje, kompozitora izvođenih dela ili pak određenih anegdota. Veličanstvenost koncertiranja Marije Jovanović već u prvoj kompoziciji J. S. Baha (Johann Sebastian Bach) Preludijum i fuga br. 14 u fis-molu iz druge sveske Dobro temperovanog klavira leži u besprekornoj izvajanosti teme, vešto osmišljenom fraziranju, neprekidajući muzičku nit razvijanu iz osnovnog melodijsko-ritmičkog jezgra. U drugoj kompoziciji, Betovenovoj (Ludwig van Beethoven) Sonati op. 14 br. 2 u G-duru, prvom, drugom i trećem stavu, Marija Jovanović svojom dramaturški artikulisanom energijom „oslikala“ je betovenosvku bravuroznost jedinstvenu upravo ovom autoru, čiji kompozitorki stil predstavlja pravi izazov mladim pa čak i vrsnim pijanistima.

Marija Jovanović dočarala je ne samo ono što čini Betovenov prepoznatljiv muzički pravac, već i kompletnu epohu klasicizma precizno odmerenim rešenjima apolonijskih formalnih proporcija, kao i epohu muzičkog romatizma, koja baš zbog karakteristične subjektivnosti u izrazu čini pogodno područje za mladu impozantnu pijanistkinju, jer joj dionizijsko obeležje romantičara omogućava da iskaže kompletnost svoje sadržajne autobiografije. Listove (Franz Liszt) kompozicije Transcedentalna etide br. 7 – „Eroika“ i Dolina Obermana iz ciklusa minijatura Godine hodočašća, zazvučale su u mitrovačkoj galeriji ostavljajući neizbrisiv trag u uhu slušalaca kao neponovljiv umetnički doživljaj.

Završnom numerom Na izvoru srpskog stvaraoca Isidora Bajića umetnica je pokazala da svojim izvođaštvom neguje naš naciionalni duh i podsetila da i naša muzika i te kako može da stane u korak sa svetskom umetničkom partiturom. Maturski koncert svojim nastupom uveličao je istaknuti mladi mitrovački violinista Lazar Gligorić, maturantkinjin mlađi brat, odsviravši Končertino op. 24 u G-duru, drugi i treći stav Oskara Ridinga (Oskar Rieding), uz klavirsku pratnju svoje sestre Marije Jovanović. Publika je imala priliku da čuje i filmsku muziku odnosno muziku iz filma Kum u izvođenju gošće koncerta violinistkinje Jelene Pačirski, učenice drugog razreda Srednje muzičke škole „Petar Krančević i korepetitorke Marije Jovanović.

Veče ispunjeno zvucima neponovljivog muzičkog gesta Marije Jovanović zauzima značajno mesto u istoriji muzičkog života Sremske Mitrovice, jer doprinosi kulturno-umetničkom razvoju grada i razvoju estetskog obrazovanja mladih. Marija Jovanović posebnu zahvalnost iskazala je svojoj profesorki Margariti Vujović, kao svojoj najvećoj podršci u profesionalnom radu, a koja je, prema rečima mlade pijanistkinje, najzaslužnija za oblikovanje autentičnosti i prepoznatljivosti Marijinog izvođačkog umeća. U kontekstu tumačenja uloge muzike, svojim zajedničkim angažmanom Marija Jovanović i Margarita Vujović ostavljaju neizbrisiv trag u umetnosti poručujući da se „ulaganje“ u muzičko obrazovanje uvek višestruko isplati.

Jasna Tanasijević, muzikolog