Probna matura za osmake – 22. i 23. marta

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit 22. i 23. marta, a kao i prethodne generacije, rešavaće tri testa: iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike i treći test iz predmeta po izboru, a đaci će moći da se opredele između biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit 22. i 23. marta, a kao i prethodne generacije, rešavaće tri testa: iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike i treći test iz predmeta po izboru, a đaci će moći da se opredele između biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Probni završni ispit služi da učenici „osete“ atmosferu male matire, da se upoznaju sa procedurama, ali i da provere svoje znanje, kako bi znali na šta treba da obrate pažnju do „pravog“ završnog ispita, prenosi Danas.

Rezultati koje đaci pokažu na probnom završnom ispitu se ne ocenjuju.

Testove priprema Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.