Projekat HEAL – INFO DAN

U okviru IPA projekta prekogranične saradnje HEAL, koju partnerski sprovodi Crveni krst Vojvodine, Crveni križ Federacije BIH, Fond „Evropski poslovi “ AP Vojvodine i Crveni krsta Inđija , Crveni krst Sremska Mitrovica , kao saradnik na Projektu, 21. marta , realizovao je Info dan, a sve u cilju doprinosa poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja starijih sugrađana. Toga dana Lokalni mobilni tim Crvenog krsta Sremska Mitrovica, pružio je zdravstveno preventivne usluge, merenje krvnog pritiska , nivoa šećera u krvi, holesterola i triglicerida. Istovremeno su pruženi zdravstveni saveti starijim sugrađanima.

Ovom akcijom obuhvaćeno je oko 80 meštana Laćarka.
Crveni krst Sremska Mitrovica zahvaljuje se MZ Laćarak na saradnji.