Projekat „Registar zagađivača animalnim otpadom”

Problem odlaganja životinjskog otpada trebalo bi da bude rešen projektom „Registar zagađivača animalnim otpadom” za koji je naša lokalna samouprava nagrađena. Projekat podrazumeva postavljanje aplikacije za pametne telefone, izradu veb-sajta i dokumentarnog filma.

Grad Sremska Mitrovica nosilac je projekta „Registar zagađivača animalnim otpadom” za koji je nagrađen od strane UNDP-a, saopšteno je na konferenciji za novinare. Postavljena je aplikacija za pametne telefone, planirana je saradnja sa Upravom za veterinu i lokalnim veterinarskim stanicama. U planu je izrada veb-sajta i dokumentarnog filma.

Dražen Riđošić načelnik Gradske uprave za socijalnu, zdravstvenu i zaštitu životne sredine upoznao je pristune sa aktivnostima na projektu: „Grad je nosilac projekta koji se zasniva na instaliranju aplikacije za pametne telefone, gde ćemo imati uvid u uginuća i kako su zbrinuta. Takođe, ovaj projekat imaće i dve radionice na kojima će učestvovati saradnici iz Uprave za veterinu, lokalne veterinarske ustanove, potom farmeri, kao i inspekcijske službe. U planu je i izrada i veb-sajta, pored toga snimićemo jedan kraći dokumentarni film. Ovim radionicama želimo da uputimo građane na značaj odlaganja animalnog otpada, koliko je to značajno za životnu okolinu, uopšte za zaštitu životne sredine, pre svega zbog mogućnosti zaraza, zatim narušavanja podzemnih voda, zemljišta, ugrožavanja vazduha itd. Krajnji cilj, nevezano za ovaj projekat, nam je izgradnja jedne međustanice kao i specijalna vozila koja će vršiti prenos animalnog otpada od farmera, do međustanica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.”

Nebezbedno odbačeni životinjski ostaci opasni su po ljudsko zdravlje i okolinu jer predstavljaju izvor infektivnog materijala i opasnosti za širenje bolesti životinja koje se prenose na čoveka, poput besnila, salmonele, ptičjeg gripa i drugih.

Dušan Filimonović, menadžer projekta rekao je da projekat ima više sekvenci i elemenata: „Veoma je dobro što je ovaj problem globalno prepoznat ne samo kod nas, nego i u mnogim lokalnim samoupravama kao širi problem. Najveći problem je zbrinjavanje uginuća na adekvatan način, o čemu moramo graditi svest jer ona je na nižem nivou kod našeg građanstva. Grad Sremska Mitrovica je već preduzeo korake, sve je mapirano, postavljeno u aplikaciji, imamo 14 stočnih grobalja i jama, i u Laćarku kontejnerski prihvat koji funkcioniše veoma uspešno. Krajnji cilj je da se obezbedi adekvatan objekat, međustanica i specijalna vozila. JKP „Komunalije” i ZOO higijena su krovne organizacije koje se bave ovim problemom i za šta imaju zakonska ovlašćenja. Nadam se da će ovaj projekat biti dobar primer za neke druge lokalne samouprave. Vrednost projekta je 19.800 dolara.”

Projekat ima i edukativni karakter. Fokus prve radionice koja je danas održana bio je na veterinarima i inspekcijskim službama, inspektorima koji su upoznati sa aplikacijom za pametne telefone, objasnio je Filimonović, što će omogućiti i olakšati uvid u zbrinjavanje uginuća od trenutka kada se detektuje bolest pod određenom ušnom markicom, kada i kako se ona završava i na koji način.