Put ka zdravijem životu

Svetski dan zdravlja je prilika da se podsetimo koliko je važno da očuvamo i unapredimo zdravlje, razvijamo zdrave životne navike i budemo primer drugima.

Učenici 5. i 6. razreda OŠ „Sveti Sava” imali su priliku da čuju predavanje o značaju fizičke aktivnosti, osnovnim načelima pravilne ishrane, o štetnom korišćenju interneta, lošem uticaju pušenja i zloupotrebi psihoaktivnih supstanci.

O tome koliko je važno zaštititi se od bolesti putem vakcinacije, kako prevenirati vršnjačko nasilje i šta znači mentalno zdravlje, Zavod za javno zdravlje i dr Dejana Novaković, pedijatar, razgovarali su sa učenicima, te su se otvorila nova pitanja za diskusiju i interesovanje za naredne susrete.

Zavod za javno zdravlje u toku svojih svakodnevnih aktivnosti prepoznaje značaj zdravstveno vaspitnog rada sa najmlađima i s toga sa ovakvim i sličnim predavanjima nastavlja i dalje.