Radovi na saobraćajnici Laćarak – Čalma

Radovi na uređenju kolovoza na saobraćajnici Laćarak – Čalma napreduju predviđenim tempom.

Proširenje kolovaza je izvršeno na 5,5 kilometara kako je i predviđeno. Prvi tamponski sloj od drobljenog kamena je urađen u dužini od 3 kilometra. Trenutno se radi na još 2.300 metara.

Urađen je i odvodni kanal sa obe strane. Uklonjeno je 90 odsto granja i šiblja uz kolovoz, a ostatak će biti urađen u narednim danima.

Saobraćaj se još uvek odvija nesmetano, a naizmenično se pušta u zonama radova.

Asfaltiranje i popravka kolovoza, kada do toga dođe, će prvo biti izvršena kroz selo. U „Srem-putu” navode da pretpostavljaju da će radovi biti završeni pre predviđenog roka.