Raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Cilj je vraćanje života u napuštena seoska domaćinstva i podsticanje razvoja sela.

Ministarstvo za brigu o selu održalo je radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u Palati Srbija, u cilju efikasnije realizacije Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, s obzirom na to da je za realizaciju Programa od posebnog značaja angažovanje gradova i opština.

U ime Grada Sremska Mitrovica, sastanku je prisustvovao zamenik gradonačelnice, Petar Samardžić, i upoznao se sa detaljima Programa, ciljevima, finansijskim okvirima, uslovima i koracima kako doći do kuće na selu. Predviđena je dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku do 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Kako je još rekao Samardžić: „Zainteresovana lica zahteve, prijave podnose zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, zbog toga je angažovanje lokalnih samouprava od izuzetne važnosti i posebno značajno za uspešnu i efikasnu realizaciju ovog programa. Stoga će i Grad Sremska Mitrovica učiniti maksimalne napore da bude što operativniji kako bi obezbedili, omogućili da zainteresovana lica sa teritorije Grada Sremska Mitrovica brzo i lako dođu do kuće u jednom od mitrovački sela. Iako je konkurs otvoren do 1. novembra, Ministarstvo za brigu o selu neće rangirati, neće bodovati prijave, nego se zahtevi odobravaju prema redosledu podnošenja. Pozvao bih sve zainteresovane da što pre, naravno uz saglasnost lokalne samouprave, podnesu zahtev. Pomoć lokalne samouprave imaće u proceni tržišne vrednosti predmetne nekretnine jer te seoske kuće ne smeju biti skuplje od milion i dvesta hiljada dinara, koliko se maksimalno dodeljuje po jednom zahtevu. Grad Sremska Mitrovica će obezbediti procenu tržišne vrednosti i truditićemo se da budemo maksimalno operativni. Ako se proceni da je vrednost veća od 1.200.000 dinara, ta kuća ne može da se kupi, zainteresovana lica ne mogu da dodaju svoj novac. Ako je procenjena na 1.300.000 dinara ne može da bude predmet kupovine, ako je procenjeno da kuća košta 800.000, a prodavac hoće da je proda za 600.000 dinara, to može da se opravda u dokumentaciji, može da se ide na nižu cenu ali ne može na višu od procenjene i ne može na više od milion dvesta hiljada dinara”.

Zainteresovana lica sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, svu potrebnu pomoć, informacije i administrativno-tehničku podršku oko apliciranja za sredstva za kupovinu seoskih kuća, mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj (Svetog Dimitrija br. 6, zgrada DDOR-a) ili putem telefona 610-573.

Dušica Pavlović direktorica Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica objasnila je proceduru konkursa: „Podnosioci prijave samostalno pronalaze kuću sa okućnicom koja mora da bude na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, nakon kontaktiranja prodavca i pronalaska adekvatne kuće popunjava se obrazac prijave i obraća se jedinici lokalne samouprave, odnosno Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica. Dalja procedura se odnosi na terensku kontrolu kuće i procenu vrednosti koja ne može da pređe milion i 200 hiljada dinara. Na terenskoj kontroli ovlašćeno lice jedinice lokalne samouprave zajedno sa kupcem i potencijalnim prodavcem obilaze nepokretnost i procenjuju njenu vrednost. Bitno je da se prodavac mora saglasiti sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti, to je sastavni deo obavezne konkursne dokumentacije i navodi se u izjavi. Kada ovlašćeno stručno lice utvrdi ispunjenost uslova, pristupa se kompletiranju dokumentacije i sve se šalje na adresu Ministarstva za brigu o selu. Pozvala bih sva zainteresovana lica da iskoriste ovu mogućnost kako bi vratili život u naša sela.”


Misija Programa jeste oživljavanje i zaustavljanje daljeg pražnjenja sela, smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva – http://www.mbs.gov.rs