Raspisan Konkurs za smeštaj studenata u studentske domove

foto rtv.rs

Ministarstvo prosvete raspisalo je Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2024/2025. godinu.

Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata u Republici Srbiji imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u određenu godinu na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.

Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod istim uslovima, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj pod istim uslovima i primenom blažih kriterijuma.

Rok za prijavu na Konkurs u SC Novom Sadu:
za studente I godine od 02. do 16.09.2024. godine;
za studente svih ostalih godina od 16. do 31.10.2024. godine.
Broj raspoloživih mesta u Novom Sadu je 2.653 mesta. Predviđeno je dodatnih 208 mesta za Studentski dom u Zrenjaninu i 143 mesta za Studentski dom u Somboru.