Raspisan Pesnički konkurs „Mašta i snovi”

Centar za kulturu „Sirmiumart”, iz Sremske Mitrovice, povodom organizovanja Jedanaestog međunarodnog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi”, raspisuje Pesnički konkurs za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućava mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza.

Uslovi konkursa:

– jedan autor može poslati najviše tri pesme, svaku dužine do 24 stiha (reda);

– pesme autora iz Republike Srbije i iz inostranstva šalju se elektronskom poštom;

– ispod svakog primerka pesme potrebno je napisati sve podatke (ime, prezime, razred, naziv škole, mesto i poštanska adresa, broj telefona i e-mail adresa);

– u skladu sa uslovima konkursa, sve radove dostaviti do 15. marta 2021. godine na:

E-mail: mastaisnovi@gmail.com

Najuspešnije radove, čiji autori će steći pravo učešća na Jedanaestom međunarodnom festivalu poezije mladih pesnika „Mašta i snovi”, koji će biti održan 2021. godine u Sremskoj Mitrovici, stručni žiri će svrstati u tri kategorije:

– od I do IV razreda osnovne škole,

– od V do VIII razreda osnovne škole,

– od I do IV razreda srednje škole.

Najuspešniji autori biće nagrađeni vrednim nagradama. Svaki uspešan rad biće objavljen u Zborniku pesama Festivala.

Svi nagrađeni biće obavešteni o datumu održavanja Festivala.