Raspored isplata dečijeg, porodiljskog dodatka, socijalne pomoći u februaru   

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata tokom februara 2024. godine.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec januar biće isplaćene 20. februara.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec januar biće isplaćeni 20. februara.

Pored toga, 13. rata dečijeg dodatka drugi deo za 2023. godinu i peti deo za 2022. godinu biće isplaćeni 20. februara.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec januar biće isplaćene 21. februara.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec januar biće isplaćene dana 21. februara.

Isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec januar biće isplaćene 20. februara.