Rimski bronzani šlemovi tipa Montefortino i Hagenau u zbirci Muzeja Srema

Rimski bronzani šlemovi tipa Montefortino i Hagenau iz 1. veka nove ere, pronađeni u reci Savi kod Sremske Rače, nalaze se u zbirci Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici.

Prvi šlem pripada tipu Montefortino.

Pozadi, na štitniku za vrat nalazi se natpis na latinskom: „C(enturia) Lupi co(ho)r(s) Pri(ma) C(ai) Clami“. Na osnovu njega, može se zaključiti da je šlem pripadao legionaru Gaju Klamu, pripadniku Lupove centurije iz Prve kohorte.

Dimenzije šlema su – 27 x 22.5 x 19 cm.

Drugi šlem pripada tipu Hagenau.

On takođe ima latinski natpis na štitniku za vrat sa zadnje strane: „(Centuria) Flavi C(ai) Pimi“, što označava da je pripadao legionaru po imenu Gaj Primi, pripadniku Flavijeve centurije.

Dimenzije ovog šlema su – 28 x 20 x 21 cm.

Važno je pomenuti da se mesto gde su pronađeni rimski šlemovi, kod Sremske Rače, nalazi u blizini drevnog Sirmijuma, značajnog rimskog grada u provinciji Panonija, rodnog mesta i sedišta brojnih rimskih careva, jedne od četiri prestonice Rimskog carstva u 4. veku.

Izvor: FB stranica ArcheoSerbia