Rok za uplatu poreza na imovinu ističe 14. avgusta

Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu je 14. avgust ove godine, saopštio je Sekretarijat za javne prihode.

Poreski obveznici (građani, preduzetnici i preduzeća) plaćaju porez na imovinu tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu.

Redovnim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javne prihode.