Ruma – Opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi

Ruma, Novi Sad, Leskovac i Čačak su aktuelni dobitnici regionalnog BFC SEE priznanja, s obzirom na to da su prošli još jedan ciklus certifikacije i potvrdili status lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi.

Ovaj certifikat dodeljuje regionalna mreža partnerskih organizacija iz Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Rumi je ovo četvrta certifikacija i dobijena je sa čak 91. procentom ispunjenosti kriterijuma za dobijanje statusa opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Prvi čovek rumske opštine Slađan Mančić je tim povodom naglasio da svakako imponuje činjenica da je po četvrti put dobijen certifikat sa najvišim procentom ispunjenosti kriterijuma.

„To pokazuje da, iz godine u godinu, podižemo, pre svega ono za šta smo mi nadležni, a to su usluge prema svim građanima, postali smo pravi servis. Sa druge strane, unapređujemo i našu Opštinsku upravu u smislu digitalizacije, elektronske uprave dok istovremeno sprovodimo, rekao bih od samog početka od kako smo ovde, odnosno slušamo predloge građana. Uzimamo u obzir njihove zahteve, želje i sve ono što oni misle da je potrebno da radimo u njihovim sredinama, to kroz Participativno budžetiranje stavljamo u budžet, a potom i realizujemo“, istakao je predsednik Mančić.

On je dodao i da se Ruma razvija u jedan ozbiljan grad i da postoji namera da se ubuduće još bolje radi.

„Investitori iz Evropske unije apsolutno gledaju certifikat NALED-a, BFC-a, saradnju sa GIZ-om, Ruma ima sa svim tim institucijama i organizacijama jednu dobru saradnju. Uspeli smo da od svih tih institucija dobijemo sve moguće certifikate i sa pravom imamo status opštine sa povoljnom poslovnom klimom za investiciona ulaganja“, rekao je Slađan Mančić.

Ono što raduje je i činjenica da ne jenjava interesovanje investitora za ulaganje u rumsku opštinu, a da se lokalna samouprava jednako bori za svaku investiciju i nova radna mesta, da ljudi mogu da rade i izdržavaju svoje porodice, poručuje predsednik Mančić.

Od 59 lokalnih samouprava iz regiona koje su pristupile BFC SEE programu u okviru treće edicije standarda, njih 34 je certifikovano, a među njima i devet gradova i opština iz Srbije. Pored aktuelnih dobitnika, važeći BFC SEE certifikat imaju i Šabac, Ćuprija, Požarevac, Stara Pazova i Pećinci.

BFC SEE je jedinstveni program u jugoistočnoj Evropi koji lokalnim samoupravama nudi smernice za unapređenje kvaliteta usluga i informacija za postojeću privredu i potencijalne ulagače, koji na osnovu BFC kriterijuma mogu da mere lokalne uslove poslovanja u pet zemalja. Na putu do certifikata gradovi i opštine moraju da ispune 10 kriterijuma među kojima su postojanje strategije razvoja, funkcionalne Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Privrednog saveta, adekvatnu infrastrukturu, efikasan proces izdavanja građevinskih dozvola, stimulativnu politiku za razvoj preduzetništva i dr.