Sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid

U sali Skupštine opštine Šid održana je sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid, kako bi se razmatrala pitanja od značaja za rad Saveta u 2024. godini.

Na dnevnom redu sednice Saveta našlo se pet tačaka – izmenjen je Aneks Sporazuma o osnivanju, delokrugu i načinu rada Socijalno-ekonomskog saveta, a razmatrana je i Odluka o razrešenju i imenovanju predsedavajućeg i lica ovlašćenog za zastupanje, gde je predsedavanje Socijalno ekonomskim savetom opštine Šid u 2024. godini preuzela Jelena Milašinović u ime Unije poslodavaca Srbije u Šidu.