Šid: Bezbednost motociklista   

Uprava saobraćajne policije – Saobraćajni sektor PS Šid je u saradnji sa Opštinom Šid sproveo preventivnu aktivnost sa ciljem unapređenja bezbednosti motociklista u saobraćaju.

Vođa saobraćajnog sektora PS Šid Darko Lazić predstavio je prisutnim motociklistima crnu statistiku na putevima, poziciju motociklista na istim, kao i najčešće uzroke saobraćajnih nezgoda. Tokom praktičnog dela, pripadnici USP izveli su pokaznu vežbu osnovnih principa pravilnog i bezbednog upravljanja motociklom. 

Opština Šid i Savet za bezbednost saobraćaja nastavljaju sa realizacijom aktivnost preventivnog karaktera, dajući na taj način doprinos zaštiti ranjivih kategorija u saobraćaju.