Šid: U subotu odvoz reciklažnog otpada

Javno komunlano preduzeće „Standard“ Šid obaveštava sve građane naseljenog mesta Šid da će se u subotu, 25. marta, vršiti odvoz reciklažnog otpada. 

Svi građani koji su vršili selekciju otpada (papri, plastika, metal) mogu da iznesu plave kante koje će se odvoziti od 6 časova.