Sledeće srede proverava se sistem za javno uzbunjivanje u gradu

U sredu, 26. juna sa početkom u 12 časova na celoj teritoriji Grada Sremska Mitrovica izvršiće se provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje.

Provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje podrazumeva oglašavanje signala (sirene) za prestanak opasnosti (jednoličan ton) u trajanju od 60 sekundi.

Radi se o redovnoj proveri stanja sistema za javno uzbunjivanje, što će izazvati kratkotrajnu buku.