Spomenik kulture – stara zgrada štamparije u Šidu sa početka 20. veka

U pitanju je poslednji sačuvan „javni“ objekat u Šidu iz perioda Austrougarske monarhije.

Zidanje objekta je započelo 1908. godine od strane Prve ratarske zadruge za štednju i pripomoć u Šidu i to za potrebe štamparije.

Plac je prethodno kupljen od Đoke i Ane Pivarski/Pivarović, odnosno polovina njihovog placa (pre Pivarskih plac je pripadao porodici Koički).

Do 1926. godine štamparija je bila u vlasništvu pomenute zadruge a ustvari je služila za potrebe socijalističke stranke. Te 1926. godine štampariju sa objektom kupuju braća Dušan i Milenko Babić iz Erdevika.

Štamparija je nakon rata nacionalizovana i iz nje je proizašao posleratni „Grafosrem“. U ovom objektu je 1909. godine štampan prvi broj šidskih novina „Pravo naroda“ a u njemu je i Sava Šumanović štampao svoj poslednji katalog za svoju poslednju i ujedno najveću izložbu održanu 1939. godine u Beogradu.