Srem Folk Fest: Predstavjamo vam ansambl iz Kragujevca

AFA „SVETOZAR MARKOVIĆ“ Kragujevac, SRBIJA

Akademski folklorni ansambl „Svetozar Marković“ osnovan je kao jedna od sekcija istoimenog kulturno-umetničkog društva pri Univerzitetu u Kragujevcu, aprila 1977. godine. Tadašnja folklorna sekcija je, zahvaljujući kvalitetnom radu i velikom interesovanju mladih studenata i srednjoškolaca, za veoma kratko vreme tehnički i stilski ovladala repertoarom od desetak koreografija i samim tim bila spremna za samostalne nastupe. Od 1981. godine pooštravaju se kriterijumi za postavljanje koreografija angažovanjem najstručnijih ljudi za određene etno-koreološke oblasti širom tadašnje Jugoslavije. Stručnost i upornost brzo su doneli kvalitet nagrađen Zlatnom plaketom na prvom Festivalu folklornih ansambala Srbije 1982. god. Ovaj ulazak ansambla u krug najboljih održavan je uporno sa više ili manje uspeha do današnjeg dana.

Repertoarski su pokrivene skoro sve etnokoreološke oblasti Srbije kao i druge oblasti gde živi srpski narod i čuva svoju tradiciju. Pri postavljanju koreografija vodilo se računa o izboru igara, njihovoj izvornosti i originalnosti, dinamici, atraktivnosti, izboru muzike, izboru i originalnosti instrumenata, originalnosti kostima, izboru i načinu izvedbe pesama…

Plod ovakvog rada je originalan i atraktivan program, interesantan domaćoj i stranoj publici. Ansambl je gostovao u svim značajnijim gradovima bivše Jugoslavije i u velikom broju evropskih zemalja,a posebno su ponosni na turneju po Kanadi. Gostovanja su organizovana kao učešće na festivalima, ali i kao komercijalni programi trajanja preko dva sata. Sa festivala su pristizale medalje za visok plasman i ponovni pozivi, ustanovljavana su nova prijateljstva i pozivi za razmenu programa.