“Sremski front”: Postavljena table sa QR kodom

Na Spomen obeležju „Sremski front “ u Adaševcima postavljena je najsavremenija, dvojezična, srpsko-engleska tabla sa QR kodom, sa ciljem  povećanja vidljivosti turističkih lokacija-objekata.

Posetioci imaju priliku da pored obilaska muzeja, dobiju i dodatne informacije skeniranjem QR koda sa table, a juče su tu mogućnost već iskoristili turisti iz Beograda.