Start-ap podrška za samozapošljavanje

U cilju smanjenja siromaštva, uspostavljanja održivog ekonomskog razvoja, pune i produktivne zaposlenosti, kao i ostvarivanja zadovoljavajućih uslova rada za sve, Grad Sremska Mitrovica u saradnji sa organizacijom „Help“ sprovodi projekat „Pomoć pri zapošljavanju i samozapšljavanju ugroženih grupa“.

Tim povodom u mitrovačkoj Gradskoj kući potpisan je Memorandum o razumevanju na realizaciji ovog projekta, koji će se finansirati od strane Švedske vlade preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida i Grada Sremska Mitrovica.

Glavna komponenta Projekta je samozapošljavanje kroz grantove u vidu opreme kao osnovnog sredstva za rad za započinjanje posla. 

Poseban naglasak biće stavljen na grupe u povećanom riziku od socijalne isključenosti i siromaštva – dugoročno nezaposleni, žene, mladi, ruralno stanovništvo, višečlane porodice, niže obrazovane i manjinske grupe.

Podrška podrazumeva najmanje 20 donacija vrednosti od 2.100 EUR u opremi za započinjanje sopstvenog i priširenje postojećeg biznisa i dve donacije od 3.600 EUR za započete biznise, uz obavezu zapošljavanja najmanje jednog radnika.

Donacije će moći koristiti lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao i lica koja su već pokrenula sopstveni biznis u poslednjih godinu dana, bez obzira na delatnost. Ovu vrstu podrške mogu koristiti i lica koja su prethodno koristila podršku Nacionalne službe za zapošljavanje – Program „Garancija za mlade“ (IPA 2020 i republički) i Program subvencionisanja samozapošljavanja u 2024. godini.

Realizacija Projekta počinje polovinom godine i trajaće 24 meseca.

Grad Sremska Mitrovica je u realizaciju Projekta ušao sa idejom razvoja i promocije preduzetničkog duha, podsticanja preduzetništva kao i unapređenja efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju.

Radi se o meri unapređenja razvoja privrede i lokalne ekonomije, sa fokusom na malu privredu kroz podršku samozapošljavanju.