Stiže pomoć države: Počinje preuzimanje 15000 tovljenika

Foto: Sajt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Republičkim robnim rezervama i drugim resornim ministarstvima je usled trenutnih poremećaja i u cilju smanjenja viškova svinjskog mesa na tržištu, kao i pomoći samim odgajivačima svinja, formiralo Radnu grupu koja je i zvanično pokrenula proceduru za povlačenje 15000 tovnih svinja od odgajivača koji imaju ugovornu obavezu sa Direkcijom.

Uzimajući u obzir cenu od oko 160 dinara po kilogramu svinjskog mesa, vrednost navedene državne intervencije je oko 250 miliona dinara. Poslednja intervencija je rezultat dogovora koji je nedavno postignut sa više udruženja stočara i koji će svakako smanjiti pritisak na odgajivače svinja usled velike ponude svinjskog mesa na tržištu i njegove niske cene.