SUBNOR Laćarak organizovao je tematsko putovanje u Republiku Hrvatsku povodom 80 godina od terora Viktora Tomića

SUBNOR Mesne zajednice Laćarak organizovao je 26. juna 2022. godine tematsko putovanje u Republiku Hrvatsku povodom 80 godina od terora Viktora Tomića. Sa Laćarcima su putovali: Marjan Kubik, sekretar SUBNOR-a AP Vojvodine i Goran Miladinović, predsednik YU centra Tito iz Beograda.

Putovanje je započeto na Bugarskom vojničkom groblju u Vukovaru gde je sahranjeno 1027 bugarskih vojnika stradalih u borbama za proboj Sremskog fronta. Ovom prilikom je položen venac i odata pošta palima u borbama za oslobođenje.

Spomen park „Dudik“ je ledina zasađena dudovima još od ranijih vremena, po kojima park nosi ime. Nalazi se na oko pet kilometara od centra Vukovara u naselju Mitnica. Autor kompleksa je arhitekta Bogdan Bogdanović. Tokom Drugog svetskog rata, u periodu od 1942. do 1943. godine, na Dudiku su pripadnici Župske redarstvene oblasti Nezavisne Države Hrvatske ubili pripadnike Narodnooslobodilačkog pokreta, saradnike i civile uhapšeni u znak odmazde zbog akcija partizanskog pokreta na Fruškoj gori. Hapšenja su sprovođenja na teritoriji Srema, specijalnim železničkim kompozicijama sprovođeni su u Vukovar, gde je u magacinu grofovije Eltz, blizu vukovarske železničke stanice formiran logor. U logoru su uhapšeni izlagani torturi. Nakon kratkog sudskog postupka, na kome uhapšeni nisu imali pravo na adekvatnu odbranu, osuđivani su na smrt i u večernjim satima kamionima fabrike „Bata“ odvoženi na Dudik. Na Dudiku su bili primoravani da se oslobode odeće i ličnih stvari, u grupama su dovođeni do iskopanih raka, nakon čega su streljani. Na Dudiku je streljano 455 žrtava (većinom civila). Ovde je delegacija takođe položila venac i odaloa poštu stradalim. Pročitana su imene Laćaraca stradalih na Dudiku: Stevan Milošević, Milenko Vlaović, Živan Vitasović, Živan Ninković, Marinko Šuljmanac, Milan Milić, Živan Vlaović,Ilija Štrbački, Živan Štrbački, Žika Ninković, Andrija Ninković, Radovan Vuletić, Slavko Pisarević, Milenko Veselinović, Miloš Novaković, Jovan Šuljmanac, Živan Milinković, Mijo Milinković, Lazar Šuljmanac, Obrad ninković, Obrad Svilokos, Gavra Šuljmanac, Steva Dabić, Rajko Šuljmanac, Marko Šuljmanac,Marinko Vlaović, Krsta Živanović, Radovan Vuletić i Pavle Vuletić. Na kraju je kratko predavanje o Dudiku održao istoričar profesor Jovan Jakšić nastavnik u Osnovnoj školi u Vukovaru.

Ostalo vreme je iskorišćeno za obilazak užeg centra Vukovara kao i Dobre vode-kapele i izvora Svete Petke.

U baranjskom selu Darda članove je dočekao zamenik župana Osječko-baranjske županije mr Radomir Čvarković. Ovde je delegacija posetila Mesno groblje i na zajedničku grobnicu u kojoj je sahranjen i Trivun Vrsajković iz Laćarka. Delegacija je položila venac na grobnicu a njegova ćerka Savka Jovanović je održala veoma potresan govor, ona je po prvi put posetila očev grob posle svih ovih godina jer Trivun je ranjen 12.aprila 1944.godine u Josipovcu, a preminuo je u bolnici koja se nalazila u Dardi i tek od skora poznato je gde je sahranjen.

Potom je put nastavljen ka Osjeku gde su članovi obišli istorijske i kulturne spomenike užeg centra grada.

U povradtku je napravljen predah i obilazak Iloka, malog gradića u Sremu, smeštenog na granici Hrvatske i Srbije. Ovde je posećena Spomen kosturnica Crvenoarmejaca koji su poginuli prilikom oslobođenja, nih je ovde sahranjeno preko hiljadu. Posle odavanje pošte, završeno je ovo tematsko putovanje.

Prilikom posete predstavnici SUBNOR-a AP Vojvodine i SUBNOR-a Mesne zajednice Laćarak su uručili knjige za srpske institucije u Vukovaru i Dardi.