Sutra sednica Asocijacije učeničkih parlamenata

U utorak, 09.02.2021.godine, u prostorijama Mitrovačke gimnazije, održaće se sednica Asocijacije učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola Grada Sremska Mitrovica

Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola je rezultat saradnje lokalne samouprave, odnosno Grada Sremska Mitrovica, Gradske uprave za obrazovanje i Učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada.

Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola je prva takve vrste u državi i nastala je kao plod potrebe za saradnjom, umrežavanjem i uspostavljanjem saradničkih odnosa osnovnih i srednjih škola među sobom, ali i sa jedinicom lokalne samouprave, u cilju zajedničkog rada na različitim projektima, a sve kako bi učenici zajedničkim aktivnostima doprineli poboljšanju svojih prava.

Asocijaciju učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola čine po dva predstavnika učeničkog parlamenta iz svake osnovne i srednje škole sa teritorije Grada.

Na prvoj, konstitutivnoj sednici, za predsednika Asocijacije je izabrana učenica Mitrovačke gimnazije Ana Kobaš, za njenu zamenicu učenica OŠ „Branko Radičević“ iz Kuzmina, Ana Dabić, dok je sekretar Asocijacije Hristina Lozjanin učenica OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Sremske Mitrovice. Koordinator Asocijacije je nastavnica hemije u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici Sonja Tucaković, a zamenica koordinatora je nastavnica srpskog jezika iz OŠ „Branko Radičević“ iz Kuzmina, Nevena Tadić.

Prva aktivnost Asocijacije je bila priprema, nakon toga i održavanje tribine, povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja. Sledeća aktivnost je usmerena na održavanje radionice povodom obeležavanja Međunarodnog dana dece sa Daunovim sindromom i, između ostalog, to je tema naredne sednice Asocijacije.

Asocijacija smatra da je vršnjačka edukacija veoma važan proces u kome se stiču znanja, stavovi, vrednosti, motivacija i veštine koje će mlade ljude osnažiti i time poboljšati kvalitet sopstvenog života i odgovornosti prema sebi i drugima, te će svoje buduće planirane aktivnosti usmeriti u tom pravcu.