Svetski dan slobode medija – Pašalić: Uvesti prekršajne kazne za uvrede i napade na novinare

Povodom 3. maja – Svetskog dana slobode medija, zaštitnik građana Zoran Pašalić je izjavio da su novinari u Srbiji sve više izloženi verbalnim pritiscima, a u određenim slučajevima i fizičkim napadima i da je neophodno obezbediti njihovu pravnu zaštitu.

Zaštitnik građana u saopštenju podseća da je inicirao izmene i dopune Zakona o javnom redu i miru čija bi primena omogućila da uvrede i pretnje novinarima izrečene u javnom prostoru, posebno putem društvenih mreža, budu prekršajno sankcionisane.

Pašalić dodaje da su predlozi izmena i dopuna Zakona koje se odnose na definisanje prekršaja učinjenih protiv lica koja obavljaju novinarski posao, kao i na sankcionisanje nepoželjnog ponašanja prema ostalim građanima na društvenim mrežama, dostavljeni Radnoj grupi za bezbednost i zaštitu novinara Vlade Srbije, čiji je Zaštitnik građana član.

„Zakonske izmene koje sam inicirao pre više od dve godine imaju za cilj da se pre svega sankcionišu pretnje i pritisci na novinare koji dolaze sa društvenih mreža, jer takvih je slučajeva najviše. Svedoci smo da njihov broj iz godine u godinu samo raste, ali se i dalje provlače ispod radara zakonske odgovornosti pojedinca“, naveo je Pašalić.

Zaštitnik građana je podsetio da je pre četiri godine pokrenuo zajednički projekat sa deset novinarskih udruženja, asocijacija i sindikata potpisivanjem sporazuma o uspostavljanju Platforme za evidenciju slučajeva ugrožavanja bezbednosti i pritisaka na novinare.

„Cilj evidencije je efikasnija zaštita prava medijskih radnika, ali do danas novinarska udruženja nisu dostavila nijedan podatak o eventualnom napadu ili pritiscima na novinare“, istakao je zaštitnik građana Zoran Pašalić.