Svetski dan voda

Dan voda u svetu obeležava se 22. marta. Mitrovački JKP „Vodovod“ obeležio je taj dan podelom flajera čija je osnovna poruka da kanalizacija nije kontejner. Reč je o edukativnoj, ekološkoj kampanji koja sadrži  upozorenja sa ciljem da se ukaže na štetnost nepravilne upotrebe kanalizacije.

Svi korisnici usluga odvođenja otpadnih voda u Sremskoj, Mačvanskoj Mitrovici i Laćarku su uz februarski račun dobili obaveštenje u vidu letka o tome koje su materije i materijali najštetniji po kanalizacioni sistem ali i životnu sredinu. Na ovaj način JKP „Vodovod“ promoviše društveno odgovorno ponašanje u očuvanju životne sredine i zdravlja ljudi, kao i dobar odnos prema komunalnoj infrastrukturi.

S obzirom na specifične okolnosti u kojima se ove godine obeležava Svetski Dan voda, u JKP „Vodovod“ je odlučeno da se pažnja usmeri na odvođenje otpadnih voda i sve ono što čini jedan kanalizacioni sistem. Podeljeni flajeri treba da skrenu pažnju i podignu nivo komunalne i ekološke svesti kod svih građana. Sve počinje od sudopere, kade i toaleta. Potom kanalizacija ide kroz mrežu i šahtove i dolazi do fekalnih crpnih stanica. Potom se iz Glavog kolektora na FCS Čikas otpadne vode izlivaju u recipijent – reku Savu. Problem nastaje odmah na početku. Šta ubacujemo u odvode kućnih instalacija?

„Radnici našeg preduzeća koji rade na odgušenju kanalizacione mreže nailaze na raznorazne, ponekada neverovatne i nezamislive stvari: delove garderobe, ćebadi, jorgane, plastičnu ambalažu, tetrapak, životinjske iznutrice… Poslednjih godina, najveći problem u smislu količine otpada predstavljaju vlažne maramice. To se događa ne samo kod nas nego i u velikim svetskim gradovima. Problem je takođe sav nerazgradivi materijal: higijenski proizvodi, ostaci hrane, masnoće, hemikalije, lekovi, dlake, opušci, građevinski materijal. Jednostavnije rečeno: isključivo toalet papir bi smeo da se odlaže u wc šolju. Sve ostalo bi moralo da se tretira kao otpad i da završi u kontejneru. Ovo je prilika da skrenemo pažnju korisnicima kanalizacije na probleme sa kojima se suočavamo, a to su u stvari naši zajednički problemi, jer direktno utiču i na zagađenje vode, rekao je Borislav Babić, v.d. direktora JKP „Vodovod“ iz Sremske Mitrovice u izjavi za medije.

U Sremskoj Mitrovici je usvojen separacioni sistem odvođenja fekalnih i atmosferskih voda, a reka Sava se koristi kao recipijent. Otpadne vode se kanališu putem kolektora i ulične kanlizacije. U sistemu fekalne kanalizacije je 6 crpnih stanica sa glavnim fekalnim kolektorom na kanalu Čikas, koji sakuplja i odvodi celokupne upotrebljene vode. Ona se neprečišćena izliva u reku Savu. Na mrežu dužine blizu 140 km priključeno je oko 16 500 korisnika.

Vodovod svakodnevno radi na održavanju mreže i priključaka, ima svu neophodnu opremu za odgušenja i druge probleme u sistemu. Ipak, da bi se sačuvao sistem neophodno je da se povede računa o tome šta ubacujemo u odvode sudopere, toaleta, kade… Lako mogu da stradaju i ulične i kućne instalacije, pa bi o tom segmentu trebalo razmisliti. Međutim, još je važnije da sve što prođe kroz sistem izliva se u reku Savu i svakako može negativno uticati na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje ljudi.