Teranje Božića u Martincima

U Martincima je organizovano tradicionalno „Teranje Božića“.