Teranje Božića u Martincima

U Martincima je organizovano tradicionalno “Teranje Božića”.