Traži se projektant za izgradnju IT centra u Sremskoj Mitrovici

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Sremske Mitrovice raspisala je javnu nabavku za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju IT centra.

Osnovna koncepcija objekta je regionalni „hub” IT industrije, kao mesto gde zainteresovane kompanije mogu da pozicioniraju svoje poslovne aktivnosti, navodi se u konkursnoj dokumentaciji. U skladu sa tim potrebno je omogućiti maksimalnu fleksibilnost prostora po etažama, što podrazumeva fiksni deo prostornog razmeštaja u vidu sanitarnih čvorova i tehničkih prostorija koje su bitne za funkcionisanje objekta u celini kao i „fleksibilni deo” prostora u vidu „multi” ili „open space” dela spratova koji su fleksibilni za organizaciju prema prostornim potrebama korisnika. Radi omogućavanja ovakvog vida rada, potrebno je planirati sisteme lako pomičnih pregradnih zidova od drveta, plastike, stakla ili kompozitnih materijala.

Ponudom je potrebno obuhvatiti izradu kompletne projektno tehničke dokumentacije i pratećih elaborata i to:

1. Idejno rešenje za potrebe Urbanističkog projekta
2. Idejno rešenje za ishodovanje Lokacijskih uslova
3. Projekat za građevinsku dozvolu
4. Tehnička kontrola projekata
5. Projekat za izvođenje

Rok za podnošenje ponuda je do 30. januara 2020. godine.
eKapija