Turistička organizacija Šid uzela je učešće na manifestaciji „Tour de Fruska“

Turistička organizacija Šid uzela je učešće na manifestaciji „Tour de Fruska“, koja se održala u prelepom ambijentu NP Fruška gora, u Vrdniku.

Manifestacija je sportsko-rekreativnog karaktera,namenjena svim ljubiteljima prirode i zdravog načina života, podeljena u tri kategorije: sport, turizam i privreda.

Nastup na pomenutom događaju je od velikog značaja, cilj TOŠ jeste promocija turističkih potencijala opštine Šid, a akcenat je stavljen na promociju manifestacije „Sremska kulenijada „, koja će se održati 03.juna, u Erdeviku.