U četvrtak i petak besplatan parking

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju o rasporedu rada službi tokom predstojećeg državnog praznika.

Na Dan državnosti Republike Srbije u četvrtak,15. i petak, 16. februara sektori koji će raditi:

sektor Gradska čistoća (odvoz smeća)
sektor Gradska pijaca
sektor Higijena grada
Reciklažno dvorište

Sektori koji neće raditi:
sektor Parking servis
sektor Administarcija
sektor Gradsko zelenilo
sektor Zoohigijena

Sektor Pogrebne Usluge – dežurstvo tokom praznika.