U domaćim rudnicima se krije još oko 700 tona zlata

Foto: Unsplash/moyse
Podaci Svetskog saveta za zlato otkrivaju da je do sada na planeti iskopano oko 210.000 tona zlata, a da je još svega četvrtina od toga ostala skrivena pod zemljom. Procenjuje se da se od te količine, u srpskim rudnicima krije još oko 700 tona.

Kompanije širom sveta konstantno su u potrazi za novim rezervama, a veliki broj njih uveliko „zlatnu žilu” traži u Srbiji. Prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, trenutno 31 firma vrši primenjena geološka istraživanja zlata i pratećih metala na teritoriji Srbije.

To je gotovo dva puta veći broj tragača za ovim plemenitim metalom nego pre godinu dana.

„Zlato se najčešće javlja u asocijaciji sa bakrom, a eksploataciju rude, iz koje se između ostalog dobija i zlato, vrše tri kompanije“ kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Prema bilansu mineralnih sirovina sa stanjem na kraju 2022. godine, koji je uradio Geološki zavod Srbije, dokazane rezerve ukupno rude bakra, zlata i pratećih metala iznose oko 1,7 milijardi tona. Zlata imamo slično kao u okruženju.

Profesor dr Rade Jelenković sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je Srbija bogata zlatom na nivou zemalja u okruženju, poput Bugarske i Rumunije.

„Podaci o ukupno procenjenoj količini mineralnih resursa zlata u Srbiji su različiti. Kreću se u rasponu od 625 do više od 750 tona. U ležištima bakra u eksploataciji, nalazi se više od 350 tona. Preostale količine su vezane za ležišta u kojima je zlato glavna rudna komponenta. Deo njih se geološki istražuje, dok je u drugima koja su bila u eksploataciji, obustavljena uglavnom zbog otežanih uslova eksploatacije, male količine rudnih rezervi i drugih razloga“ kaže prof. Jelenković.

Ekonomski vrlo značajne količine zlata koje se eksploatišu su u ležištima bakra na prostoru istočne Srbije, a najveća među njima su Majdanpek i Bor, kao i novopronađeno ležište svetkih razmera Čukaru Peki.
Za razliku od mineralnih resursa, rudne rezerve zlata su procenjene količine zlata za koje je dokazana tehnička efikasnost i ekonomska efektivnost, ali ne ekološka prihvatljivost eksploatacije.