U januaru republički budžet u suficitu 30 milijardi,rezultat bolji od planiranih

Foto: Vlada Republike Srbije
U januaru je, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija, ostvaren suficit republičkog budžeta u iznosu od 30,2 milijarde dinara, što je bolje od budžetskog plana za 40,6 milijardi, s obzirom da je planiran deficit od 10,4 milijarde dinara.

Naplaćeni su prihodi od 173 milijarde dinara, od čega su poreski iznosili 150,8 milijardi, a najveći deo poreskih prihoda odnosio se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) – 80,7 milijardi i akciza u iznosu od 42,1 milijardu dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 21,2 milijardu, dok je priliv donacija iznosio milijardu dinara.

Što se rashoda tiče, oni su iznosili 142,8 milijardi dinara a najviše je potrošeno na zaposlene, 36,5 milijardi dinara.

Na nivou sektora države u januaru je ostvaren fiskalni suficit od 27,3 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit od 54,6 milijarde.