U Laćarku u planu gradnja solarne elektrane snage 10 MW

Foto: Shutterstock
Na inicijativu Grada Sremska Mitrovica izrađen je plan detaljne regulacije za solarnu elektranu Okopi u Laćaraku, koji je izložen na javni uvid u holu Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici do 28. marta. Planira se izgradnja solarne elektrane, snage više od 10 MW na poljoprivrednom zemljištu.
Solarna elektrana Okopi je zamišljena kao kompleks posvećen iskorišćavanju energije sunca. Jedan od ciljeva ovog projekta je da se deo poljoprivrednog zemljišta transformiše u veštačko neobradivo zemljište.
Time će se otvoriti put za izgradnju prateće infrastrukture. Nadležnost za izradu Plana detaljne regulacije poverena je Javnom preduzeću Urbanizam u Sremskoj Mitrovici.