U Popovićevoj školi održano Opštinsko takmičenje dece vokalnih solista

U Osnovnoj školi „Jovan Popović“ je održano Opštinsko takmičenje dece vokalnih solista- „Triolica“, u organizaciji Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije.

Na okružnom takmičenju ovu školu će predstavljati:

I kategorija:

Iva Barat- narodna strana pesma

Katarina Cvijetinović- narodna domaća pesma

Lara Šarčević- dečja zabavna pesma

II kategorija

Nina Matić- narodna strana pesma

Tijana Sejdić- dečja zabavna pesma

III kategorija

Sofija Cvijetinović- starogradska pesma

Stefan Stefanjuk- dečja zabavna pesma.