U Šidu se nastavlja akcija ozelenjavanja 

Javno komunalno preduzeće „Standard“ Šid posle ozelenjavanja parkovskih površina nastavlja sa akcijama ozelenjavanja širom grada Šida. 

Ovog puta zasađene su ukrasne stablašice fotinije u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja i ispred Srpskog doma „Sveti Sava“ Šid. 

Ujedno, zahvaljuju se svim građanima na podršci i očuvanju novih sadnica.