Učenici Ekonomske škole „9. maj“ boravili u Portugaliji na stručnoj praksi u okviru projekta Erazmus +

Učenici Ekonomske škole „9. maj“ iz Sremske Mitrovice boravili su u Portugaliji na stručnoj praksi u okviru Erazmus+ projekta 2022-1-RS01-KA121-VET-000066679 od 15. 03 -29.03.2023. godine .

Grad domaćin je bio Barseloš. Putovalo je ukupno 16 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda Ekonomske škole: kuvari, ugostiteljski tehničari, ekonomski tehničari, finansijski i poslovni administratori. Učenici su bili u pratnji nastavnika stručnih predmeta.

 

U okviru planiranih poseta, učenici su bili u srednjoj školi u Barselošu, kao i na nekoliko edukativnih poseta gradovima u okolini: Porto, Braga, Apulia, Esposende, Viana do Kastelo, Ponte de Lima.

Učenici su se upoznali sa kulturom, istorijom i načinom života u severnoj regiji Portugalije,a najjači utisak je drugi grad po veličini u državi – Porto. Vožnja rekom Duro, kao i poseta vinariji i drugim interesantnim sadržajima uz obale reke bile su veom korisne za učenike.

Jedna od interesantnih aktivnosti tokom boravka je bila poseta Muzeju keramike u Barselošu gde su učenici pokazali zavidno interesovanje za ovaj umetnički izraz, a dobili su i priliku da oslikaju svoju keramičku pločicu inspirisanu Portugalijom.

Stručna prakse se odvijala na različitim lokacijama, s obzirom na struku. Učenici smera kuvar i ugostiteljski tehničar su boravili u ugostiteljskim objektima, a učenici smera ekonomski tehničar, finansijski i poslovni administrator su obavili praksu u srednjoj školi u Barselošu.

Ovom stručnom praksom učenici su uočili sličnosti i razlike u funkcionisanju preduzeća i ustanova u Portugaliji i Srbiji. Značaj stručne prakse je, između ostalog, kulturološka i svaka druga tolerancija kao cilj kreiranja zdravog građanskog društva.