Udruženje Caritas „Sv. Anastazija“ u okviru međunarodnog projekta „F i JA“ organizovalo je niz aktivnosti u Muzeju Srema

U okviru realizacije međunarodnog projekta „F i JA“ koji Caritas „Sv. Anastazija“ Sremska Mitrovica realizovao je niz aktivnosti sa Udruženjem za unapređenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ iz Slavonskog Broda (Hrvatska), iz kojeg je naš Grad je posetilo 35 učesnika ovog projekta.

Pod vođstvom dr Dubravke Ergović, spec. psihijatrije i predsednice Udruženja Vrapčići sa saradnicima i štićenicima udruženja prikazali su posebnost svog sveta.

Sve aktivnosti organizovane su u Muzeju Srema. Dr Dubravka Ergović je na okruglom stolu govorila o značaju mentalnog zdravlja, a o karitativnim uslugama pomoći svima u riziku od socijalne isključenosti govorila je koordinatorka Caritasa, psiholog Kristina Dragišić.

Ovaj događaj otvorila je i zatvorila divnim melodijama na harfi, prof. Dragana Filimonović, a mnogi lokalni i regionalni mediji ispratili i zabeležili sve aktivnosti.

U baroknoj sali Muzeja Srema održane su još tri događaja. Pozorišna predstava grupe sačinjene od profesionalnih glumaca sa štićenicima udruženja Vrapčići  u kojoj su prikazali  sjajnu jednosatnu edukativnu predstavu „ZAVIRI U MOJ FILM“.
U Muzeju Srema moglo se pogledati i zajednička edukativna i protivstimatizujuća izložba Muzej mentalnog zdravlja, dok je u holu prikazani proizvodi koje stvaraju članovi Udruženja u cilju održivosti rada.
Ove bogate aktivnosti podržali su svojim prisustvom predstavnici lokalne samouprave i resorne Gradske uprave gđa Slađana Mirčeta, predstavnici insitucija i OCD iz Grada, kao i predstavnici Karitasa Srbije i Biskupskog Karitasa Srem, Marko Šalić i Petar Dujić.