Uređenje hola Doma kulture sa spomen pločama u Laćarku

SUBNOR Mesne zajednice Laćarak je u okviru projekata „Vojni muzej Srema I“ izvršio rekonstrukciju i uređenje ulaznog hola u Muzej, koji je ujedno i hol Doma kulture u Laćarku. 

U tom holu se nalaze spomen ploče posvećene meštanima Laćarka koji su učestvovali u Prvom svetskom rat ratu, NOR-u, ratovima 90-tih. Radovi su obuhvatali rekonstrukciju zidne površine i novu fasadu. Naručilac i finansijer radova je SUBNOR MZ Laćarak po projektu koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a nadzor nad radovima vršio je predstavnik SUBNOR-a grada Sremske Mitrovice.