Uspešno realizovana akcija zaprašivanja komaraca

Akcija zaprašivanja komaraca sa vazduha i sa zemlje uspešno je raealizovana. Akciju je sprovela Gradska Uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine.

Foto: MOJ GRAD SM Instagram

Zaprašivanje komaraca se obavilo na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, uključujući i sva naseljena mesta, i to u vidu adulticidnog tretmana iz vazduha i adulticidnog tretmana sa zemlje.

Foto: MOJ GRAD SM Instagram