Uz registraciju privrednog društva na sajtu APR-a omogućeno evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku

Na sajtu Agencije za privredne registre (APR) omogućena je nova usluga istovremenog podnošenja elektronske registracione prijave za osnivanje privrednog društva i evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku.

Unapređenjem aplikacija „eRegistracije osnivanja privrednog društva” i „Centralne evidencije stvarnih vlasnika” osnivaču je omogućeno da u elektronskom postupku osnivanja privrednog društva, ako želi, evidentira i podatke o stvarnom vlasniku, objavila je APR.

Ako ne želi, zakonski zastupnik privrednog društva ima obavezu da u roku od 15 dana od dana upisa društva u Registar privrednih subjekata evidentira podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, prenosi Beta.

Takođe ostaje odgovornost zastupnika za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

„APR kontinuirano sprovodi reformu sistema registracije i omogućava najefikasnije sprovođenje postupaka u vezi sa pokretanjem poslovanja i obavljanjem registrovane delatnosti. Krajnji cilj je uvođenje potpune elektronske registracije, kao najbržeg načina pružanja administrativnog servisa za privredu”, izjavio je direktor APR Milan Lučić.