Vašar i u Šidu

Javno komunalno preduzeća „Standard“  Šid obaveštava građane da će se 15. jula 2021. godine održati tradicionalni „Šidski vašar“. Posle duge pauze koja je usledila zbog epidemije koronavirusa i Šiđani će održati svoju tradicionalnu manifestaciju.

A kako je sve počelo? Sve je počelo još daleke 1770. godine, kada su ekonomske prilike u Šidu bile dosta povoljne. Uzimajući u obzir napredak Šida, inspektor Ferdinand Bongard je podneo zahtev da se Šid proglasi komorskim gradom. Izvestio je Komoru da se Šid nalazi na carskoj cesti, da je najveći od svih komorskih sela u Sremu, te da zaslužuje status trgovišta i privilegiju za slobodno održavanje godišnjih vašara (privilegium nundiale). Na vašarima bi seljaci najbolje mogli prodati svoju robu, što bi donelo korist i Komori, jer bi njoj pripadale takse od vašara. U maju 1773. godine Marija Terezija je potvrdila privilegiju za Šid da ima status grada i da se održavaju vašari.

Šidsko vašarište, prostor na izlasku iz Šida prema granici s Hrvatskom, i ovog 15. u mesecu postaće mesto okupljanja brojnih prodavača i kupaca.