Važne informacije u vezi upisa dece u Predškolsku ustanovu „Jelica Stanivuković Šilja“ u Šidu

Građani Opštine Šid i ove godine na potpuno besplatan i elektronski način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu putem usluge eVRTIĆ. 

Usluga eVRTIĆ predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta, više ne mora da odlazi na šaltere prilikom prijave deteta za upis već to može da obavi elektronski na Portalu eUprave  www.euprava.gov.rs pri čemu prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o prebivalištu i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer službenici po službenoj dužnosti pribavljaju neophodne podatke.

Uputstvo za popunjavanje Prijave deteta u predškolsku ustanovu elektronskim putem možete pronaći na sledećem linku https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

Prijava se vrši u periodu od 15.04.2024. – 17.05.2024. godine.

Prijave se podnose za decu koja su rođena:

– u periodu od 01.03.2018. – 28.02.2019. godine za pripremno predškolski program

– u periodu 01.03.2019. – 29.02.2024. godine – u celodnevni boravak 

E-adresa za dostavljanje dodatne dokumentacije je vrticsid022@gmail.com

 KONTAKT OSOBE IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE ZA RAD SA RODITELJIMA, odnosno DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA DETETA:

Maja Dejanović – 0648744078

( radnim danima od 8 – 14 časova )

KONTAKT TELEFON I ELEKTRONSKA ADRESA PREDŠKOLSKE USTANOVE: 

Tel: 022 / 714 – 052  i  022 / 716 – 986

E-adresa : vrticsid@gmail.com