Više sredstava za uređenje stambenih i poslovnih objekata u Rumi

Foto: Sremske vesti/Petar Remecki

Danas je u Gradskoj kući održana 67. sednica Opštinskog veća Opštine Ruma na kojoj su donete dve nove odluke: Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji Opštine Ruma i Odluka o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela.

Predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić je pojasnila da je prva odluka – subvencionisanje od strane Opštine za uređenje i rekonstrukciju fasada, do sada i postojala, ali nikada nije zaživela iz razloga što je bila na neki način ograničena u finansijskom smislu, ograničena u smislu objekata koji su imali pravo da konkurišu za ovu subvenciju.

“Reč je o subvencionisanju stambenih zgrada, ali i drugih objekata u centralnom gradskom jezgru. Ovo radimo u cilju uređenja i zaštite naše kulturne baštine odnosno centralnog gradskog jezgra koje samo po sebi kada se uredi može da bude jedna uređena, kulturna, istorijska celina. Već sada su ovi objekti koji se nalaze u Glavnoj ulici, tu pre svega mislim na građanske kuće sa kraja 19. veka, stavljene na listu zaštite spomenika kulture, a samim tim pošto su prilično devastirane i nije ulagano u njih prethodnih nekoliko decenija, mi smo odlučili da iz budžeta Opštine Ruma izdvojimo sredstva kako bi ih zaštitili, obnovili, rekonstruisali i imali jednu uređenu centralnu gradsku zonu.

Foto: Sremske vesti/Petar Remecki

-Na ovoj poziciji za uređenje fasade izdvojili smo 12 miliona dinara. Želeli smo i cilj nam je da krenemo od uređenja centralne gradske zone, stambenih zgrada u samom centru i građanskih kuća u samom centru grada, a kada to uradimo prelazimo i na obodna područja naše opštine. Biće formirana komisija od stručnih, kompetentnih ljudi koji će se baviti kompleksim pitanjima, očekuje nas jedan dug i težak posao, ali kada se to realizuje bićemo svi ponosni na to što smo uložili toliko truda i što će Ruma dobiti lep izgled”, izjavila je predsednica Ćirić i dodala da u poređenju sa drugim opštinama i gradovima koji se bave ovim pitanjima, Opština Ruma će izdvajati maksimalan iznos sredstava, iznos se kreće do 95 procenata.

Na sednici je doneto i Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenička obeležja Opštine Ruma.

“Nije bilo razumevanja i figurativno rečeno potrebe da se prethodnih decenija neko bavi time što je od vitalnog značaja, što je zaista veoma potrebno čuvati svoje nasleđe. Sada smo došli u situaciju da moramo da se bavimo svojom kulturnom baštinom. Komisija za spomeničko obeležje će se baviti podizanjem, potrebi podizanja spomenika, njihovom mestu gde će biti podizani, čuvanju, negovanju, ali i takođe brizi da dođe do vandalizma na ovim spomeničkim obeležjima. U ovu Odluku su uneti i murali.

-Murali su vid savremene, moderne umetnosti, zaista lepo izgledaju na velikim površinama, ali smo suočeni da je pre dva meseca na samom centru osvanuo mural koji nije baš prikladnog sadržaja. Mural govori o otetim bebama. Pošto nije postojala u tom trenutku Odluka, ni komisija koja se bavi tim pitanjima mi ne možemo ništa da po tom pitanju uradimo. Nemamo ništa protiv, to je jedna delikatna, osetljiva tema za raspravu i za iznošenje, ali kada je to već nažalost tako, postoje takvi slučajevi, nije prikladno da se da ta tema, tako javno i na takav način objavljuje u vidu murala. To je jedan od razloga između ostalog zašto se ova komisija formira, upravo da bi se bavila ovakvim problemima kada se javi”, rekla je predsednica Ćirić.

Članovi Opštinskog veća doneli su Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor krajnjih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Iznos koji Opština sufinansira je 13,5 miliona dinara, a 13,5 miliona dinara sufinansira Uprava za podsticanje unapređenja energetske efikasnosti.

Opštinsko veće je na sednici održanoj 27.6.2022. godine donelo Odluku o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije.

Ukupan iznos sredstava je 30 miliona dinara, od toga 3 miliona dinara izdvaja se za solarne ploče što će biti predmet drugog konkursa. Javni poziv od 12. jula do 9. avgusta.

Na 24. sednici Skupštine opštine Ruma usvojen je Drugi rebalans budžeta na osnovu kojeg se menja Plan javnih nabavki. Na današnjoj sednici je usvojena Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Ruma za 2022. godinu.

Danas su usvojene molbe za finansijsku pomoć Lovačkog udruženja “Fazan” Donji Petrovci, Udruženja ECOrganization Ruma, Vatrogasnog društva “Nikinci” i KUD “Biser” Putinci. Usvojen je zahtev Nadzornog odbora JP “Vodovod” o raspodeli dobiti za 2021. godinu. Imenovani su članovi Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja. Usvojen je Pravilnik o bližim uslovima, postupku ostvarivanja prava i visini subvencije u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu. Usvojeno je Rešenje o određivanju mrtvozornika na teritoriji Opštine Ruma. Takođe, usvojena je izmena Odluke o dodeli sredstava iz budžeta Opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta.